+31 317 - 497 620 info@cleanlight.nl

CleanLight Golf

Publications & Reports.
Take a look.

Articles

On this page, you will find several articles about and related to CleanLight Golf.

Videos

On this page you will find several existing and new videos about CleanLight Golf.

Reports

On this page you will find several reports. These are carried out by 3rd parties.

Publications & Reports

Here you will find published articles, reports etc. about CleanLight Golf. Feel free to take a look, if you have any questions please contact us! 

We will gladly answer all of your questions.

Articles

All published articles.

Tuin en Park Techniek 2010

“Met UV-licht kun je schimmelziekten in het gras net zo goed in toom houden als met chemische middelen, blijkt uit een onderzoek van HAS KennisTransfer. Voordeel van UV-behandeling is dat je het bodemleven niet aantast.”

Lees artikel »

Golf en Sport | Bayer 2017

Zoals we eerder hebben aangehaald voldoet de werkzame stof “iprodion” niet langer aan de veiligheidsvereisten van de Europese wetgeving. Dit heeft onder andere betrekking op de handelsnamen CHIPCO GREEN (13818) en INTERFACE STRESSGARD (14261) die door Bayer Environmental Science werden aangeboden.

Lees artikel »

Schimmelbestrijding met UV

“Bij Clean Greens ontwikkelde hij het apparaat dat met UVC licht schimmelmycelia op gras doodt. Hoekstra: “We gebruiken UV-licht met een golflengte van 200-280 nanometer. Dit deel van het spectrum is het reinigende gedeelte van het zonlicht.Door slecht weer of door bomen bereikt dit licht de grond vaak in onvoldoende mate.”

Lees artikel »

UV-licht vervangt spuit 2010

De schimmelziekten dollarspot en sneeuwschimmel (Microdochium Fusarium) zijn een groot probleem op golfbanen en in mindere mate op sportvelden. Doordat er in Nederland steeds meer chemische middelen van de markt verdwijnen, zijn greenkeepers genoodzaakt andere middelen te gebruiken voor het bestrijden van schimmels op de greens.

Lees artikel »

SME Innovation TOP 100

In 2007 we have been nominated for the SME Innovation TOP 100 with our Green Cleaner

SME Innovation TOP 100

In 2007 we have been nominated for the SME Innovation TOP 100 with our Green Cleaner.

Omroep Gelderland

At Omroep Gelderland they have made an item about our application which can eliminate Dollar Spot and other diseases. Without chemicals!

Omroep Gelderland

At Omroep Gelderland they have made an item about our application which can eliminate Dollar Spot and other diseases. Without chemicals!

Reports

All published reports.

Dutch – The effect of UV on Dollar Spot and Snow Fungus 2007.

Het veldonderzoek dat in dit rapport beschreven wordt werd uitgevoerd in oktober 2007 op een green van een golfterrein in Geijsteren en in november 2007 op golfterrein Anderstein. De greenkeepers hebben meegewerkt aan het onderzoek door elke dag de testplots van de greens gedurende een bepaalde tijd te belichten. De dosis UV waarmee de greens belicht werden is ongeveer 10 mj/cm2, omdat dit uit vorig onderzoek een doeltreffende dosis bleek te zijn (Heuvelink, 2006).

Lees rapport »

English – Field Research 2008: destroy Dollar Spot on Greens

During the test all the fields were two times infected with Dollarspot. On the 13th of October pictures are made. Those pictures are analysed with the software programme Image J with a plug-in treshold colour. On the right the pictures of a control field (above) and a treated field (below) are shown. The differences were clearly visible.

Read report »

Dutch – The effect of UV on Redwire and Brown Patch and other diseases 2007

Het onderzoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Clean Greens en Barenbrug. Clean Greens is de leverancier voor UV-gewasbescherming op gras en Barenbrug is een graszadenspecialist en doet van oudsher onderzoek naar gras, graszaden en de infecties die op gras voorkomen. Na de meest relevante schimmels te hebben vastgesteld kon het onderzoek van start gaan.

Lees rapport »

Dutch – The effect of UV on Greens 2008: University Leiden & DLV Plant

Behandeling met UVc van met dollarspot geïnfecteerd gras heeft een sterk remmende werking op de ontwikkeling van de schimmelinfectie. De gemiddelde hoeveelheid aantasting per veld voor niet met UVc behandelde velden bedroeg 576.25 ± 134.25 cm2 per 0.5 m2 . Voor de wel met UVc behandelde velden was dit 218.75 ± 31.98. Op grond van de huidige gegevens kan men zeggen dat behandeling met UVc resulteert in een gemiddelde afname van de infectie met 62 %.

Lees rapport »

Elimination of fungal diseases on golf courses.

Since 2007. Without chemicals.

CleanLight Golf

REQUEST AN APPOINTMENT

9 + 15 =

Visit us

OUR ADDRESS

Nieuwe Kanaal 7L
6709 PA Wageningen
The Netherlands

Contact us

CONTACT

T: +31 317 – 497 620
E: info@cleanlight.nl

When

TIMES

Monday-Friday: 8 am – 5 pm